Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi linhbn1994 Xem bài viết
bây giờ mình làm được là "có 2 kit stm32f4 truyền dữ liệu qua nrf24. mình gửi đi lệnh "snap" là camera OV7670 bên kit kia sẽ chụp ảnh và gửi lại cho mình. mình lưu lên máy tính thì n ở dưới dạng bmp". mình muốn nén ảnh JPEG trên vi điều khiển này
Muốn, câu đó dành cho khách hàng