Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cài đặt ngăn xếp bằng danh sách móc nối

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2016
  Bài viết
  0

  Post Cài đặt ngăn xếp bằng danh sách móc nối

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  //mo ta ngan xep
  struct StackNode {
  float item;
  StackNode *next;
  };
  struct Stack {
  StackNode *top;
  };
  //khoi tao ngan xep
  Stack *StackConstruct();
  //huy ngan xep
  void StackDestroy(Stack *s);
  //kiem tra ngan xep rong
  int StackEmpty(const Stack *s);
  //kiem tran ngan xep day
  int StackFull(const Stack *s);
  //nap phan tu vao ngan xep
  int StackPush(Stack *s,float *item);
  //lay phan tu ra
  float StackPop(Stack *s);
  //hien ra cac phan tu ngan xep
  void disp(Stack *s);

  //bat dau
  Stack *StackConstruct() {
  Stack *s;
  s = (Stack *)malloc(sizeof(Stack));
  if(s == NULL){
  return NULL;
  }
  s->top = NULL;
  return s;
  }
  void StackDestroy(Stack *s) {
  if(!StackEmpty(s)) {
  StackPop(s);
  }
  free(s);
  }
  int StackEmpty(const Stack *s) {
  return(s->top == NULL);

  }
  int StackFull() {
  printf("no memory stack full!!!!");
  return 1;
  }
  int StackPush(Stack *s,float item) {
  StackNode *node;
  node = (StackNode*)malloc(sizeof(StackNode));
  if(node == NULL){
  StackFull();
  return 1;
  }
  node ->item = item;
  node ->next = s->top;
  s->top = node;
  return 0;
  }
  float StackPop(Stack *s) {
  float item;
  StackNode *node;
  if(StackEmpty) {
  exit(1);
  }
  node = s -> top;
  item = node -> item;
  node = node ->next;
  free(node);
  return item;
  }
  void disp(Stack *s){
  StackNode *node;
  float m;
  if(StackEmpty){
  printf("ngan xep rong...........!");
  getch();

  }
  else{
  node = s->top;
  do{
  m = node ->item;
  printf("\n ....cac phan tu ngan xep....\n");
  printf("6.3f",m);
  node = node ->next;

  } while(!(node == NULL));
  }
  }

  int main(){
  int ch,n,i,k;
  float m;

  Stack *s;
  while(1){

  printf("CHUONG TRINH TAO NGAN XEP \n");
  printf("---------------------------\n");
  printf(" 1.creat\n 2.push\n 3.pop\n 4.Display \n 5.exit");
  printf("\nchon chuc nang: ");
  scanf("%d",&ch);
  printf("\n");
  switch(ch){
  case 1:
  printf("da khoi tao stack\n");
  s = StackConstruct();
  printf("nhap so luong phan tu n = ");
  scanf("%d",&n);
  for( i = 1; i <= n; i ++)
  {
  printf("phan tu thu %d la: ",i);
  scanf("%f",&k);
  StackPush(s,k);
  }
  break;
  case 2:
  printf("phan tu them vao: ");
  scanf("%f",&m);
  printf("gia tri phan tu nhap vao: %2.3f",m);
  StackPush(s,m);
  break;
  case 3:
  if(!(StackEmpty(s))){
  StackPop(s);
  getch();
  }
  else
  exit(1);
  break;
  case 4:
  disp(s);
  break;
  case 5:
  printf("da thoat");
  exit(1);
  break;
  default:
  printf("wrong choice ");
  getch();
  } //end switch

  } //end while
  }

  chạy trên dev-c
  mọi người cho mình hỏi làm sao để khởi tạo các giá trị ban đầu vào ngăn xếp?thanks all

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  7

  Không ai trả lời à các thánh
  1)Chuyên gia công phần mềm
  Skype: hoa_cntt52
  Email: capgiayphep.vn@gmail.com
  Sdt: 0167.4555.717
  Website: http://capgiayphep.vn

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  902

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hoa_cntt52 Xem bài viết
  Không ai trả lời à các thánh
  Hỏi lại mình trước khi hỏi người, tại sao?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  218

  Hình như bạn hỏi sai mục rồi
  NHẬN CODE THUÊ ĐỒ ÁN - BÀI TẬP LỚN
  TẤT CẢ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. HOÀN THÀNH NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ
  Số điện thoại: 01629732025 Email: codethuexyz@gmail.com facebook https://www.facebook.com/codethuedoancntt

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  7

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi MHoang Xem bài viết
  Hỏi lại mình trước khi hỏi người, tại sao?
  Nhắc lên cho anh em biết trả lời dùm bạn đó thôi
  1)Chuyên gia công phần mềm
  Skype: hoa_cntt52
  Email: capgiayphep.vn@gmail.com
  Sdt: 0167.4555.717
  Website: http://capgiayphep.vn

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn