Sống gầm cầu thang vẫn được tính là có nhà ở

Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư tại TP.HCM chỉ có 39 hộ không có nhà ở theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, một con số gây ra khá nhiều tranh cãi.

phó cục thống kê Võ Thanh Sang

https://tuoitre.vn/song-gam-cau-thang-van-duoc-tinh-la-co-nha-o-20191014210111053.htm