mọi người giúp mình giải quyết vấn đề này được k ạ?