Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Mảng động

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2016
  Bài viết
  14

  Mặc định Mảng động

  C++ Code:
  1. class Carry{
  2. public:
  3.     Carry() : buffer(0), bufferSize(0), realSize {}
  4.     ~Carry() { delete[] buffer; }
  5.    
  6.     double GetAt( int index ) const;
  7.     double operator[] ( int index) const {return GetAt( index );}
  8.     double& operator[] (int index );
  9.    
  10.     void Add( double element );
  11.    
  12. private:
  13.     double* buffer;
  14.     int bufferSize;
  15.     int realSize;
  16.    
  17.     void grow;
  18. };
  19.  
  20. double Carry::GetAt( int index )
  21. {
  22.     assert( index >= 0 && index < realSize && buffer != 0);
  23.         return buffer[index];
  24. }
  25.  
  26. void Carry::grow()
  27. {
  28.     int newBufferSize = max( bufferSize * 2, InitialSize );
  29.     double* newBuffer = new double[newBufferSize];
  30.     for( int i = 0; i < realSize; ++i)
  31.         newBuffer[i] = buffer[i];
  32.     delete[] buffer;
  33.    
  34.     bufferSize = newBufferSize;
  35. }
  36.  
  37. void Carry::Add( double element)
  38. {
  39.     if( realSize == bufferSize )
  40.         grow( arr );
  41.     assert( realSize < bufferSize && buffer != 0 );
  42.     buffer[realSize++] == element;
  43. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 30-11-2016 lúc 09:39 AM. Lý do: Đưa vào khung mã

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  925

  Có lẽ bạn phải thêm vào tại dòng 33: buffer = newBuffer;

  Phương thức hủy phải kiểm tra nếu không NULL mới delete.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 30-11-2016 lúc 09:51 AM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn