Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234... Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 75 kết quả

Đề tài: Dự án chuyển, dịch ngôn ngữ lập trình

 1. #11
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Dự án chuyển, dịch ngôn ngữ lập trình

  Tôi không phản đối hoặc áp đặt; chúng ta tham khảo lẫn nhau.
  - Chữ ký tôi dùng là thuần Việt.
  - Tôi trình bày về code có sai, cũng góp ý để biết rõ hơn.

  Phọt mô xa 2017
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Không bàn tiếp nữa sao ?

  Phọt mô xa 2017

 3. #13
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Choa bữa nay cViệt mở cửa, dân chủ ghê ta (hình chụp) :


  Chắc xếp chuẩn bị về vườn, đuổi gà cho vợ, làm người tử tế.

  Phọt mô xa 2017

 4. #14
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Không phải cứ có source code, thư viện, bộ setup, các file bakup là có thể khôi phục, chạy được một phần mềm máy tính trong HDH đạt tiêu chuẩn.

  Ví dụ có setup DevExpress ver 9.1, nó đòi hỏi có Vs05 / 08 mới cho cài đặt, không có nó đình công - thấp cũng không được

  Khác licenses cũng lắm rắc rối.

  Có file bakup à, nó đã biên dịch, có phiên bản rồi - cao cũng không được


  Phọt mô xa 2017

 5. #15
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Đang phục hồi một exec viết bằng vbNet sang Cs, xem nó lợi gì, hại gì - hiệu quả ra sao !  Mại vô, khai trương dịch vụ sửa khoá làm chìa - phục chế đồ cổ

  Phọt mô xa 2017

 6. #16
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Dự án chuyển, dịch ngôn ngữ lập trình

  Chuyển từ vbNet sang c#, kích thước exec giảm đáng kể (20 - 25%). Nó có vài nguyên nhân cụ thể, khi nào rảnh sẽ nói về nó.  Phọt mô xa 2017

 7. #17
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  vbNet dùng nhiều prop nên kích thước lớn hơn c#. Diễn đạt bằng NN c# (nó có thể ẩn, không tường minh):

  Visual C# Code:
  1.         private GroupBox _GroupBox1;
  2.         internal virtual GroupBox GroupBox1{           
  3.             get{
  4.                 return this._GroupBox1;
  5.             }          
  6.             set{
  7.                 this._GroupBox1 = value;
  8.             }
  9.         }
  10.         //
  11.         private SimpleButton _cmdClose;
  12.         internal virtual SimpleButton cmdClose{        
  13.             get{
  14.                 return this._cmdClose;
  15.             }          
  16.             set{
  17.                 bool flag = this._cmdClose != null;
  18.                 if (flag)
  19.                     this._cmdClose.Click -= new EventHandler(this.cmdClose_Click);
  20.                 this._cmdClose = value;
  21.                 flag = (this._cmdClose != null);
  22.                 if (flag)
  23.                     this._cmdClose.Click += new EventHandler(this.cmdClose_Click);
  24.             }
  25.         }

  Về nguyên tắc CT phải có điểm vào (hàm Main), bạn có thấy điểm vào CT viết bằng vbNet ở đâu trong code không ?

  Phọt mô xa 2017

 8. #18
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  472

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fms17 Xem bài viết
  vbNet dùng nhiều prop nên kích thước lớn hơn c#. Diễn đạt bằng NN c# (nó có thể ẩn, không tường minh):

  Visual C# Code:
  1.         private GroupBox _GroupBox1;
  2.         internal virtual GroupBox GroupBox1{           
  3.             get{
  4.                 return this._GroupBox1;
  5.             }          
  6.             set{
  7.                 this._GroupBox1 = value;
  8.             }
  9.         }
  10.         //
  11.         private SimpleButton _cmdClose;
  12.         internal virtual SimpleButton cmdClose{        
  13.             get{
  14.                 return this._cmdClose;
  15.             }          
  16.             set{
  17.                 bool flag = this._cmdClose != null;
  18.                 if (flag)
  19.                     this._cmdClose.Click -= new EventHandler(this.cmdClose_Click);
  20.                 this._cmdClose = value;
  21.                 flag = (this._cmdClose != null);
  22.                 if (flag)
  23.                     this._cmdClose.Click += new EventHandler(this.cmdClose_Click);
  24.             }
  25.         }

  Về nguyên tắc CT phải có điểm vào (hàm Main), bạn có thấy điểm vào CT viết bằng vbNet ở đâu trong code không ?

  Phọt mô xa 2017
  Theo mình nhớ thì có cái "Sub Main()" đó, nhưng ta có thể cấu hình điểm vào hoặc là "Sub Main" hoặc là "Form", cụ thể ở đâu thì mình không nhớ

 9. #19
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Nhớ làm chi cho nặng đầu, sinh ra nhớ lộn, nhớ lạo.

  Trong IDE, tạo New Project > Visual Basic > Windows Form Application, ... kéo thả mấy control, click vài cái, gõ vài chữ chỉ không quá 5 phút thôi.

  Search (Ctrl + F) xem nó đặt, nó giấu ở đâu - cần chi phải nhớ:


  Phọt mô xa 2017

 10. #20
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Tham khảo bài viết:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t387937::trinh-bien-dich-xi-xap.cpp
  Từ dự án csA (biên dịch 7KB) convert sang vb.Net (biên dịch 13KB) cùng một cấu hình Debug (hàm Main ở đây xuất hiện tường minh là do công vợt từ cs sang vb.Net)

  A- Entry
  VB.NET Code:
  1. Imports System
  2. Imports System.Windows.Forms
  3.  
  4. Namespace csA
  5.     Friend NotInheritable Class Program
  6.         <STAThread()> _
  7.         Shared Sub Main()
  8.             Application.EnableVisualStyles()
  9.             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(False)
  10.             Application.Run(New Form1())
  11.         End Sub
  12.     End Class
  13. End Namespace

  B- Form
  VB.NET Code:
  1. Imports System
  2. Imports System.Windows.Forms
  3.  
  4. Namespace csA
  5.     Partial Public Class Form1
  6.         Inherits Form
  7.  
  8.         Public Sub New()
  9.             InitializeComponent()
  10.         End Sub
  11.  
  12.         Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles button1.Click
  13.             MessageBox.Show("Thông báo", "Tiêu đề")
  14.         End Sub
  15.     End Class
  16. End Namespace

  C- Designer
  VB.NET Code:
  1. Namespace csA
  2.     Partial Public Class Form1
  3.         Private components As System.ComponentModel.IContainer = Nothing
  4.         Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
  5.             If disposing AndAlso (components IsNot Nothing) Then
  6.                 components.Dispose()
  7.             End If
  8.             MyBase.Dispose(disposing)
  9.         End Sub
  10.  
  11.         Private Sub InitializeComponent()
  12.             Me.button1 = New System.Windows.Forms.Button()
  13.             Me.SuspendLayout()
  14.             '
  15.             'button1
  16.             '
  17.             Me.button1.Location = New System.Drawing.Point(110, 121)
  18.             Me.button1.Name = "button1"
  19.             Me.button1.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
  20.             Me.button1.TabIndex = 0
  21.             Me.button1.Text = "button1"
  22.             Me.button1.UseVisualStyleBackColor = True
  23.             '
  24.             'Form1
  25.             '
  26.             Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
  27.             Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
  28.             Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 162)
  29.             Me.Controls.Add(Me.button1)
  30.             Me.Name = "Form1"
  31.             Me.Text = "Form1"
  32.             Me.ResumeLayout(False)
  33.  
  34.         End Sub
  35.  
  36.         Private WithEvents button1 As System.Windows.Forms.Button
  37.     End Class
  38. End Namespace

  Phọt mô xa 2017
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn