Tôi sẽ phá lệ, bấy lâu nay tôi tuân thủ, không làm.
Nay tôi sẽ nhận dịch ngược CT và có thu phí không kể là CT nào (không quan tâm ai là tác giả)

I am responsible for what I say, I am not responsible for what you understand.

Trong trại súc vật, có những con vật tự cho mình cái quyền bình đẳng hơn những con vật khác.

Phọt đâu xa 2017
vn8hien62@yahoo.com