bắt phần mềm ngoại phải 'đẻ thêm trứng'

Theo tính toán sơ bộ, với việc "bẻ khoá" và bắt một phần mềm tổng phải phát huy một tính năng còn ẩn dấu đã làm lợi hàng tỉ đồng cho ngành điện.

https://tuoitre.vn/ky-su-dien-bat-phan-mem-ngoai-phai-de-them-trung-20210624094529531.htm
...
..
.