Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Mọi người giải giúp em với ak!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2015
  Bài viết
  3

  Mặc định Mọi người giải giúp em với ak!

  mọi người giải giúp em thêm 2 câu: 1)duyet ds lk bang de quy xoa nut ke nut cuoi cung, xoa nut thu2,3 cua danh sach, xoa 2 nut cuoi cung cua danh sach
  2) phan cay can bang viết chương trình tao cay nhi phan tim kiem, cap nhap them 1 thanh phan chua nut can bang cua nut.
  //duyet ds lk bang de quy xoa nut ke nut cuoi cung, xoa nut thu2,3 cua danh sach, xoa 2 nut cuoi cung cua danh sach
  // phan cay can bang vct tao cay nhi phan tim kiem, cap nhap them 1 thanh phan chua nut can bang cua nut
  // tao danh sach
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  struct nut
  {
  int gtri;
  nut*tiep;
  };
  typedef nut Node;
  Node * dau;
  void khoitao(Node*&dau)
  {
  dau = NULL;
  }
  void nhapds(Node*&dau)
  {
  Node*p, *q;
  int tam;
  do{
  printf("nhap 1 so nguyen,0: dung\n");
  scanf("%d", &tam);
  if(tam!=0)
  {
  p = new Node;
  p->gtri = tam;
  p->tiep = NULL;
  if(dau==NULL)
  dau = p;
  else
  q->tiep = p;
  q = p;
  }
  }
  while(tam!=0);
  }
  void duyetds(Node*dau)
  {
  if (dau!= NULL)
  {
  printf("%2d%", dau->gtri);
  duyetds(dau->tiep);
  }
  }
  void xoanutkecuoi(Node*&dau)
  {
  Node*p, *q, *t;
  t = NULL; q = NULL;
  p = dau;
  while (p->tiep!=NULL)
  {
  t = q;
  q = p;
  p= p->tiep;
  }
  if(q!=NULL)
  if(q==dau)
  {
  dau = dau->tiep;
  delete q;
  }
  else
  {
  t->tiep = p;
  delete q;
  }
  }
  /*void xoanut2,3(Node*&dau)
  {
  Node*p, *q,*t,*k;
  t= NULL; q = NULL; k = NULL;
  p = dau;
  while (p->tiep!=NULL)
  {
  t = q;
  q = p;

  }
  }*/
  int main()
  {
  khoitao(dau);
  nhapds(dau);
  printf("\n duyetds\n");
  duyetds(dau);
  xoanutkecuoi(dau);
  printf("\n xoa nut ke cuoi:");
  duyetds(dau);
  getch();
  }
  Attached Files Attached Files
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi fly : 06-12-2016 lúc 01:52 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn