Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Mọi người giải giúp em với ak!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2015
  Bài viết
  3

  Mặc định Mọi người giải giúp em với ak!

  mọi người giải giúp em thêm 2 câu: 1)duyet ds lk bang de quy xoa nut ke nut cuoi cung, xoa nut thu2,3 cua danh sach, xoa 2 nut cuoi cung cua danh sach
  2) phan cay can bang viết chương trình tao cay nhi phan tim kiem, cap nhap them 1 thanh phan chua nut can bang cua nut.
  //duyet ds lk bang de quy xoa nut ke nut cuoi cung, xoa nut thu2,3 cua danh sach, xoa 2 nut cuoi cung cua danh sach
  // phan cay can bang vct tao cay nhi phan tim kiem, cap nhap them 1 thanh phan chua nut can bang cua nut
  // tao danh sach
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  struct nut
  {
  int gtri;
  nut*tiep;
  };
  typedef nut Node;
  Node * dau;
  void khoitao(Node*&dau)
  {
  dau = NULL;
  }
  void nhapds(Node*&dau)
  {
  Node*p, *q;
  int tam;
  do{
  printf("nhap 1 so nguyen,0: dung\n");
  scanf("%d", &tam);
  if(tam!=0)
  {
  p = new Node;
  p->gtri = tam;
  p->tiep = NULL;
  if(dau==NULL)
  dau = p;
  else
  q->tiep = p;
  q = p;
  }
  }
  while(tam!=0);
  }
  void duyetds(Node*dau)
  {
  if (dau!= NULL)
  {
  printf("%2d%", dau->gtri);
  duyetds(dau->tiep);
  }
  }
  void xoanutkecuoi(Node*&dau)
  {
  Node*p, *q, *t;
  t = NULL; q = NULL;
  p = dau;
  while (p->tiep!=NULL)
  {
  t = q;
  q = p;
  p= p->tiep;
  }
  if(q!=NULL)
  if(q==dau)
  {
  dau = dau->tiep;
  delete q;
  }
  else
  {
  t->tiep = p;
  delete q;
  }
  }
  /*void xoanut2,3(Node*&dau)
  {
  Node*p, *q,*t,*k;
  t= NULL; q = NULL; k = NULL;
  p = dau;
  while (p->tiep!=NULL)
  {
  t = q;
  q = p;

  }
  }*/
  int main()
  {
  khoitao(dau);
  nhapds(dau);
  printf("\n duyetds\n");
  duyetds(dau);
  xoanutkecuoi(dau);
  printf("\n xoa nut ke cuoi:");
  duyetds(dau);
  getch();
  }
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi fly : 06-12-2016 lúc 01:52 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn