mình đang tìm hiểu về lập trình SDR# trong C# .Tải trên mạng dc 1 project của môt anh nước ngoài. nhưng khi buil ra bị lỗi. bạn nào có am hiểu lĩnh vực này , giúp mình với. xin hậu tạClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	7
Size:		25.2 KB
ID:		50877