Theo trên, SAP Crystal Reports vẫn đang tồn tại, đang hỗ trợ (support) Vs 2010 -2015, có nói về Windows 10 :
By default Windows 10 does not install the 3.5 framework, CR for VS still needs it. Select it by “Turn Windows feature on or off” and choose both options.

Bạn nói càng thêm mơ hồ. Bạn đang dùng Wind 10, 32 hay 64 bit và xài Crytals Report phiên bản nào ? Bạn có bị lỗi không ? Nếu có bạn fix bằng cách nào ? Nếu máy trên nền 32 bits thì cài bản 64 bits để làm gì !

Một trang nói về cách cấu hình, sửa lỗi :
https://disqus.com/home/discussion/hasanswebsite/crystal_reports_works_on_windows_10/

Có nhiều CT / UD khó nuôi - khó dùng, có thể Crystal Reports thuộc loại quý như vậy, đây cũng là cái thường gặp trong thực tế.

Phọt mô xa 2017