Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Nghĩa của asm?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  31

  Mặc định Nghĩa của asm?

  Mấy bác ơi, em không học qua C và assembly nên em không hiểu nghĩa của cái __asm này, mấy bác cho em hỏi nghĩa của nó được không ạ, dịch qua ngôn ngữ khác như c++ hay c# hộ giùm em thì tốt quá ạ :P. Cảm ơn các bác.
  Code:
  struct SENDMSG_INJ_INFO{
    SENDMESSAGE fnSendMessageRemote;
    int ncbSzFnSendMessageRemote;      //Size of 'fnSendMessageRemote' in BYTEs
  
    HMODULE hUser32;
    SENDMESSAGE pfnSendMessage;       //SendMessage API pointer
  
    SENDMSG_INJ_INFO() :
      fnSendMessageRemote(NULL)
      , ncbSzFnSendMessageRemote(0)
    {
      hUser32 = ::LoadLibrary(L"user32");
      pfnSendMessage = hUser32 ? (SENDMESSAGE)GetProcAddress(hUser32, "SendMessageW") : NULL;
  
      int ncbSz = 0;
      SENDMESSAGE pfn = NULL;
  
      __asm
      {
        //Get sizes & offsets
        mov     eax, lbl_code_begin
        mov     dword ptr [pfn], eax
        mov     eax, lbl_code_after
        sub     eax, lbl_code_begin
        mov     dword ptr [ncbSz], eax
        jmp     lbl_code_after
  
  lbl_code_begin:
        //Thread proc that will be executed in remote process
        mov     eax,dword ptr [esp+4] 
        mov     edx,dword ptr [eax+0Ch] 
        lea     ecx,[eax+10h] 
        push    ecx 
        mov     ecx,dword ptr [eax+8] 
        push    edx 
        mov     edx,dword ptr [eax+4] 
        mov     eax,dword ptr [eax] 
        push    ecx 
        push    edx 
        call    eax 
  
        ret
  
  lbl_code_after:
      }
  
      ncbSzFnSendMessageRemote = ncbSz;
      fnSendMessageRemote = pfn;
    }
    ~SENDMSG_INJ_INFO()
    {
      if(hUser32)
      {
        ::FreeLibrary(hUser32);
        hUser32 = NULL;
      }
    }
  };
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Tuỳ theo trình biên dịch, các TBD c/c++ có cú pháp cho asm block sẽ khác nhau, có thể tham khào
  a / http://diendan.congdongcviet.com/threads/t381342::hop-ngu-inline-assembler.cpp
  b / http://diendan.congdongcviet.com/threads/t381045::ham-sin-math-h-tinh-nhu-the-nao.cpp

  1 - c là tập con (sub-lang) của c++ nên không cần phải dịch c sang c++ làm chi
  2 - c# hiện nay không cho phép viết code bậc thấp (MsIL / ASM) trong source code (có vài công cụ làm được không bàn ở đây). Có thể chuyển code trên thành DLL, và trong c# gọi nó là OK

  Code với __asm block trên đã optimization, dịch ra c/c++ có thể thành TỐI U, dùng BB Code định dạng cho dễ đọc.
  ASM Code:
  1.         __asm{
  2.             //Get sizes & offsets
  3.             mov         eax, lbl_code_begin
  4.             mov         dword ptr [pfn], eax
  5.             mov         eax, lbl_code_after
  6.             sub         eax, lbl_code_begin
  7.             mov         dword ptr [ncbSz], eax
  8.             jmp         lbl_code_after
  9.  
  10. lbl_code_begin:
  11.             //Thread proc that will be executed in remote process
  12.             mov         eax,dword ptr [esp+4]
  13.             mov         edx,dword ptr [eax+0Ch]
  14.             lea         ecx,[eax+10h]
  15.             push        ecx  
  16.             mov         ecx,dword ptr [eax+8]
  17.             push        edx  
  18.             mov         edx,dword ptr [eax+4]
  19.             mov         eax,dword ptr [eax]
  20.             push        ecx  
  21.             push        edx  
  22.             call        eax  
  23.  
  24.             ret
  25.  
  26. lbl_code_after:
  27.         }

  Phọt mô xa 2016

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Không nhớ c standard có không, trong c++ asm là keyword
  http://en.cppreference.com/w/cpp/keyword

  Nó có sai khác trên các TBD khác nhau

  phọt mô xa 2016
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn