Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Nghĩa của asm?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  31

  Mặc định Nghĩa của asm?

  Mấy bác ơi, em không học qua C và assembly nên em không hiểu nghĩa của cái __asm này, mấy bác cho em hỏi nghĩa của nó được không ạ, dịch qua ngôn ngữ khác như c++ hay c# hộ giùm em thì tốt quá ạ :P. Cảm ơn các bác.
  Code:
  struct SENDMSG_INJ_INFO{
    SENDMESSAGE fnSendMessageRemote;
    int ncbSzFnSendMessageRemote;      //Size of 'fnSendMessageRemote' in BYTEs
  
    HMODULE hUser32;
    SENDMESSAGE pfnSendMessage;       //SendMessage API pointer
  
    SENDMSG_INJ_INFO() :
      fnSendMessageRemote(NULL)
      , ncbSzFnSendMessageRemote(0)
    {
      hUser32 = ::LoadLibrary(L"user32");
      pfnSendMessage = hUser32 ? (SENDMESSAGE)GetProcAddress(hUser32, "SendMessageW") : NULL;
  
      int ncbSz = 0;
      SENDMESSAGE pfn = NULL;
  
      __asm
      {
        //Get sizes & offsets
        mov     eax, lbl_code_begin
        mov     dword ptr [pfn], eax
        mov     eax, lbl_code_after
        sub     eax, lbl_code_begin
        mov     dword ptr [ncbSz], eax
        jmp     lbl_code_after
  
  lbl_code_begin:
        //Thread proc that will be executed in remote process
        mov     eax,dword ptr [esp+4] 
        mov     edx,dword ptr [eax+0Ch] 
        lea     ecx,[eax+10h] 
        push    ecx 
        mov     ecx,dword ptr [eax+8] 
        push    edx 
        mov     edx,dword ptr [eax+4] 
        mov     eax,dword ptr [eax] 
        push    ecx 
        push    edx 
        call    eax 
  
        ret
  
  lbl_code_after:
      }
  
      ncbSzFnSendMessageRemote = ncbSz;
      fnSendMessageRemote = pfn;
    }
    ~SENDMSG_INJ_INFO()
    {
      if(hUser32)
      {
        ::FreeLibrary(hUser32);
        hUser32 = NULL;
      }
    }
  };

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Tuỳ theo trình biên dịch, các TBD c/c++ có cú pháp cho asm block sẽ khác nhau, có thể tham khào
  a / http://diendan.congdongcviet.com/threads/t381342::hop-ngu-inline-assembler.cpp
  b / http://diendan.congdongcviet.com/threads/t381045::ham-sin-math-h-tinh-nhu-the-nao.cpp

  1 - c là tập con (sub-lang) của c++ nên không cần phải dịch c sang c++ làm chi
  2 - c# hiện nay không cho phép viết code bậc thấp (MsIL / ASM) trong source code (có vài công cụ làm được không bàn ở đây). Có thể chuyển code trên thành DLL, và trong c# gọi nó là OK

  Code với __asm block trên đã optimization, dịch ra c/c++ có thể thành TỐI U, dùng BB Code định dạng cho dễ đọc.
  ASM Code:
  1.         __asm{
  2.             //Get sizes & offsets
  3.             mov         eax, lbl_code_begin
  4.             mov         dword ptr [pfn], eax
  5.             mov         eax, lbl_code_after
  6.             sub         eax, lbl_code_begin
  7.             mov         dword ptr [ncbSz], eax
  8.             jmp         lbl_code_after
  9.  
  10. lbl_code_begin:
  11.             //Thread proc that will be executed in remote process
  12.             mov         eax,dword ptr [esp+4]
  13.             mov         edx,dword ptr [eax+0Ch]
  14.             lea         ecx,[eax+10h]
  15.             push        ecx  
  16.             mov         ecx,dword ptr [eax+8]
  17.             push        edx  
  18.             mov         edx,dword ptr [eax+4]
  19.             mov         eax,dword ptr [eax]
  20.             push        ecx  
  21.             push        edx  
  22.             call        eax  
  23.  
  24.             ret
  25.  
  26. lbl_code_after:
  27.         }

  Phọt mô xa 2016

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Không nhớ c standard có không, trong c++ asm là keyword
  http://en.cppreference.com/w/cpp/keyword

  Nó có sai khác trên các TBD khác nhau

  phọt mô xa 2016

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn