Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hash_table

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2016
  Bài viết
  14

  Mặc định Hash_table

  #include <iostream>
  #include <string>
  #include <vector>
  using std::string;


  int HashTableSize = 8;
  const int a = 3;


  int SimpleStringHash(const string& key, int range)
  {
  int hash = 0;
  for (int i = 0; i < key.length(); i++)
  {
  hash = (hash * a + key[i]) % range;
  }
  return hash;

  }


  class CHashTable {
  public:
  CHashTable();
  ~CHashTable();


  bool Has(const string& key) const;

  bool Add(const string& key);

  bool Remove(const string& key);


  private:
  struct CHashTableNode {
  string Key;
  CHashTableNode* Next;
  explicit CHashTableNode(const string& key) : Key(key), Next(nullptr) {}
  };

  int count = 0;
  void reHash(int HashTableSize);
  std::vector<CHashTableNode*> table;
  };

  CHashTable::CHashTable() :
  table(HashTableSize, nullptr)
  {
  }

  CHashTable::~CHashTable()
  {
  for (int i = 0; i < static_cast<int>(table.size()); ++i) {
  for (CHashTableNode* node = table[i]; node != nullptr {
  CHashTableNode* next = node->Next;
  delete node;
  node = next;
  }
  }
  }

  void CHashTable::reHash(int HashTableSize)
  {
  HashTableSize = HashTableSize * 2;
  std::vector<CHashTableNode*> newTable(HashTableSize, 0);
  std::swap(newTable, table);
  for (int i = 0; i < newTable.size(); i++)
  {
  table[i] = newTable[i];
  }
  }

  bool CHashTable::Has(const string& key) const
  {
  int hash = SimpleStringHash(key, table.size());
  for (CHashTableNode* node = table[hash]; node != nullptr; node = node->Next) {
  if (node->Key == key) {
  return true;
  }
  }
  return false;
  }

  bool CHashTable::Add(const string& key)
  {
  if (count / HashTableSize >= 0.75)
  reHash(HashTableSize);
  int hash = SimpleStringHash(key, table.size());
  for (CHashTableNode* node = table[hash]; node != nullptr; node = node->Next) {
  if (node->Key == key) {
  return false;
  }
  }

  CHashTableNode* newNode = new CHashTableNode(key);
  newNode->Next = table[hash];
  table[hash] = newNode;
  count++;
  return true;
  }

  bool CHashTable::Remove(const string& key)
  {
  int hash = SimpleStringHash(key, table.size());
  if (table[hash] == nullptr) {
  return false;
  }
  CHashTableNode* node = table[hash];
  if (node->Key == key) {

  table[hash] = node->Next;
  delete node;
  count--;
  return true;
  }
  for (CHashTableNode* nodeNext = node->Next; nodeNext != nullptr; node = nodeNext, nodeNext = nodeNext->Next) {
  if (nodeNext->Key == key) {
  node->Next = nodeNext->Next;
  delete nodeNext;
  count--;
  return true;
  }
  }
  return false;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Lộn chuồng, đây là dot.NET

  Định dạng cho dễ đọc - bb code, ... trong c# không hấp thụ được code c plus plus

  Phọt mô xa 2016

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn