Công ty IT của Nhật (outsource) đang tìm 1 bạn làm PHP Dev

Nơi Làm: Quận 3
Lương: 1000$
T2-t6, 9h-18h

- Có thể sử dụng tiếng Anh tốt

- 3 Năm kinh nghiệm

・PHP、or C♯、or JS、
・Strong background in IT
・MySQL, PostgreSQL

Please send your CV to: nguyen.hrdept79@gmail.com or nguyen@viecoi.vn
(English)

Tel: 0838 200 520 or 0972 148 624 Ms. Thuy