Nhân dịp Tết Tây 2017 và Lunar Year 2017
Đêm giao thừa không thể ra ngoài xem bắn pháo hoa thì bạn có thể xem bắn pháo hoa tại nhà và nghe nhạc Chúc Mừng Năm Mới

newyear.rar

Demo
http://bunvisinh.com/luanvan/

Hoặc Copy đoạn code này vào trong phía trên thẻ </head>
<audio src="http://bunvisinh.com/luanvan/HAPPY-NEW-YEAR-2017.MP3" preload="auto" controls autoplay loop>
<p>OK 2017</p>
</audio>
<canvas id="canvas"></canvas>
<script type="text/javascript" src="http://bunvisinh.com/luanvan/script.js"> </script>

Khi đó nó sẽ xuất hiện bên ngoài trang chính luôn
newyear.rar
Download file về giải nén upload toàn bộ thư mục newyear lên hosting.
Sau đó hưởng thụ.Sđt liên lạc: 0934034512
Email: orionaxian@gmail.com