Mình có bài tập thiết kế web theo công nghệ J2EE mô hình MVC thuần java base, dùng jsp/servlet/sessionbean và entity, hiện mình đã có dữ liệu sql và template. Bạn nào có thể giúp mình được vui lòng cmt hay gmail: beyourself2996
Mình có hậu tạ. Giá cả mình thương lượng.
Xin cảm ơn cả nhà.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ.