Trang 3 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Từ 21 tới 26 trên tổng số 26 kết quả

Đề tài: Tài liệu hướng dẫn căn bản lập trình C#

 1. #21
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Mặc định Tài liệu hướng dẫn căn bản lập trình C#

  Ví dụ cuốn sách :
  The C# Programming Language, 4th Edition, Addison-Wesley Professional, ISBN 0-321-74176-5, ISBN 978-0-321-74176-9, October 2010

  là một tài liệu nên đọc - tác giả là các người đứng đầu, tạo ra C# & netFx :
  Anders Hejlsberg
  Mads Torgersen
  Scott Wiltamuth
  Peter Golde

  Phọt mô xa 2017

 2. #22
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  YOU là ai, đã nói gì cũng không quan trọng
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi jackvietnam Xem bài viết
  Mấy thành phần ỷ có kiến thức 1 chút lên đời chửi người khác ngu này, ngu kia cũng không ra gì đâu bạn ơi. Quan tâm làm gì cho mệt, đời mà.
  Một chủ đề không chỉ cho riêng ai, ai đánh giá là chuyện cá nhân thôi.

  Quay lại vấn đề trên, nói chuyện cuốn sách : "The C# Programming Language"
  Nó không hấp dẫn, không bàn về media, GUI, WPF, ...
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_eBook.jpg
Lần xem:	0
Size:		113.8 KB
ID:		51606

  Nó nói về các datatype, phép toán, ... thôi

  Phọt mô xa 2017

 3. #23
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Và mở đầu của cuốn sách trên

  1.1 Hello, World
  The “Hello, World” program is traditionally used to introduce a programming language.
  Here it is in C#:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. class Hello
  3. {
  4.     static void Main() {
  5.         Console.WriteLine("Hello, World");
  6.     }
  7. }
  C# source files typically have the file extension .cs. Assuming that the “Hello, World”
  program is stored in the file hello.cs, the program can be compiled with the Microsoft C#
  compiler using the command line
  csc hello.cs
  which produces an executable assembly named hello.exe. The output produced by this
  application when it is run is
  Hello, World
  Phọt mô xa 2017

 4. #24
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Sao, ngâm cứu tới đâu rồi ?

  Phọt mô xa 2017

 5. #25
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Bài viết
  1

  tìm lỗi hàm compare, có bác nào biết giúp giùm e đi ạ..cám ơn các bác nhiều lắm...

  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>

  struct my_struct
  {
  void* data;
  int(*compare_func)(const void*,const void*);
  };

  int my_struct_compare_to_data(struct my_struct* m, const void* comparable)
  {
  return m->compare_func(m->data, comparable);
  }

  struct my_struct* my_struct_create(void* initial_data,
  int(*compare_func)(const void*, const void*))
  {
  struct my_struct* result = malloc((sizeof(struct my_struct)));
  result->data = initial_data;
  result->compare_func = compare_func;
  return result;
  }

  int int_compare(const void* a_pointer, const void* b_pointer)
  {
  return *(int*)a_pointer - *(int*) b_pointer;
  }

  int string_compare(constvoid* a_pointer,constvoid* b_pointer)
  {
  return strcmp(*(char**)a_pointer, *(char**)b_pointer);
  }

  int main(int argc,constchar* argv[])
  {
  int int_data =42;
  struct my_struct* int_comparator =
  my_struct_create(&int_data, int_compare);

  char* string_data ="Hello world";
  struct my_struct* string_comparator =
  my_struct_create(&string_data, string_compare);

  int int_comparable =42;
  if(my_struct_compare_to_data(int_comparator,&int_c omparable)==0)
  {
  printf("The two ints are equal.\n");
  }

  char* string_comparable ="Goodbye world";
  if(my_struct_compare_to_data(string_comparator,
  &string_comparable)>0)
  {
  printf("The first string comes after the second.\n");
  }

  free(int_comparator);
  free(string_comparator);

  return0;
  }

 6. #26
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Mặc định Tài liệu hướng dẫn căn bản lập trình C#

  Tìm lỗi c/c++ trong tài liệu c# !

  Phọt đâu xa 2017

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn