Tuyển 1-2 bạn sinh viên cứng tay PHP, ASP, Android, ios, c#
Việc làm tự do, thoải mái, phù hợp cho các bạn sinh viên.
Liên hệ số điện thoại: 01629732025.
Facebook: https://www.facebook.com/long.thanh.nguyen.qb
CHỈ NHẬN CÁC BẠN SINH VIÊN.