Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tính độ phức tạp của thuật toán thứ 4 mình thi

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2017
  Bài viết
  3

  Mặc định Tính độ phức tạp của thuật toán thứ 4 mình thi

  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  using namespace std;
  #define MAX 100
  int G[MAX][MAX], n, daxet[MAX], Truoc[MAX],s,t;
  void Init()
  {
  FILE *f;
  f=fopen("DFS.txt","rt");
  fscanf(f,"%d",&n);
  cout<<"So dinh cua ma tran n = "<<n<<endl;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  for(int j=1;j<=n;j++)
  {
  fscanf(f,"%d",&G[i][j]);
  cout<<" "<<G[i][j];
  }
  cout<<endl;
  }
  }
  void Xuat_duongdi()
  {
  cout<<t<<"<--";
  int j=t;
  while(Truoc[j]!=s)
  {
  cout<<Truoc[j]<<"<--";
  j=Truoc[j];
  }
  cout<<s<<endl;
  }
  /* Depth First Search */
  void DFS(int G[][MAX], int n, int v, int daxet[])
  {
  int u;
  daxet[v]=1;
  for(u=1; u<=n; u++)
  {
  if(G[v][u]==1 && daxet[u]==0)
  {
  Truoc[u]=v;
  if(u==t)
  Xuat_duongdi();
  else
  DFS(G,n,u,daxet);
  daxet[u]=0;
  }
  }
  }
  int main()
  {
  Init();
  for(int i=1; i<=n; i++)
  {
  daxet[i]=0;
  Truoc[i]=0;
  }
  cout<<"nhap diem dau: ";cin>>s;
  cout<<"nhap diem cuoi: ";cin>>t;
  DFS(G,n,s,daxet);
  _getch();
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  bộ thi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Bộ GD-ĐT giống “bộ thi”
  đang có kế hoạch bảo mật đề thi và đáp án Có nên giữ bí mật đề thi THPT quốc gia?

  Vậy có nên thi hành hay sẽ giúp đây ?
  Cái dữ liệu DFS.txt cũng là cái quan trọng, không có lấy cái chi để kiểm thử !

  Phọt mô xa 2017
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn