Mình đang cần tuyển 2-3 bạn lập trinh viên tốt mời vào nhóm thành lập 1 Startup
Yêu cầu:
Có ý tưởng tốt. Có thể làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập
Kinh nghiệm làm App Mobile 2 năm trở nên
Thông thạo C#,Java hoặc Switf......
Nêu ra những dự án, app đã làm việc
Nội Dung:
Làm việc theo sản phẩm vì vậy sẽ chia theo sản phẩm và cá nhân.
Các bạn chỉ cần có ý tưởng tốt và trình độ chuyên môn.
Từ design cho đến mọi công đoạn quảng cáo ra sản phẩm sẽ có người đầu tư.

Mọi quan tâm xin liên hệ: leader.bentosoftware@gmail.com