Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Mọi người xem cho em với em mới học C# tạo form đăng nhập với sql server nhưng toàn bị lỗi :((((((

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  1

  Smile Mọi người xem cho em với em mới học C# tạo form đăng nhập với sql server nhưng toàn bị lỗi :((((((

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;

  namespace System
  {
  public partial class frmLogin : Form
  {
  public frmLogin()
  {
  InitializeComponent();
  }


  private void frmLogin_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void btLogin_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=CAT;Initial Catalog=CATCAT;Integrated Security=True");// Đường dẫn khởi tạo kết nối sql
  con.Open();//Mở kết nối sql
  string sql = "select * from login";//Lấy dữ liệu trong bảng LOGIN của sql
  SqlCommand com = new SqlCommand(sql, con);
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(com);
  DataTable dt = new DataTable();

  // kiểm tra giá trị tên đăng nhập có bị bỏ trống hay không!
  if (txtName.Text == "")
  {
  MessageBox.Show("Bạn chưa nhập tên người dùng!!!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  txtName.Focus();
  return;
  }
  // kiểm tra giá trị mật khẩu có bị bỏ trống hay không!
  if (txtPass.Text.Length == 0)
  {
  MessageBox.Show("Bạn chưa nhập mật khẩu!!!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  txtPass.Focus();
  return;
  }

  da.Fill(dt);

  if (dt.Rows[0][0].ToString() =="1")
  {
  MessageBox.Show("You login succeed");
  }
  else
  {
  MessageBox.Show("You login failed");
  }
  }

  private void checkPass_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  if (checkPass.Checked == true)
  {
  txtPass.PasswordChar = (char)0;
  }
  else
  {
  txtPass.PasswordChar = '*';
  }
  }
  }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Master Cat : 17-02-2017 lúc 02:35 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2013
  Bài viết
  12

  Thông báo lỗi j. hãy mô tả lỗi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn