Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: try catch in c++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Mặc định try catch in c++

  Mở đầu:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <stdexcept>
  3.  
  4. // Integer division, catching divide by zero.
  5.  
  6. inline int intDivEx (int numerator, int denominator) {
  7.     if (denominator == 0)
  8.         throw std::overflow_error("Divide by zero exception");
  9.     return numerator / denominator;
  10. }
  11.  
  12. int main (void) {
  13.     int i = 42;
  14.  
  15.     try {
  16.         i = intDivEx (10, 2);
  17.     } catch (std::overflow_error e) {
  18.         std::cout << e.what() << " -> ";
  19.     }
  20.     std::cout << i << std::endl;
  21.  
  22.     try {
  23.         i = intDivEx (10, 0);
  24.     } catch (std::overflow_error e) {
  25.         std::cout << e.what() << " -> ";
  26.     }
  27.     std::cout << i << std::endl;
  28.  
  29.     return 0;
  30. }
  http://stackoverflow.com/questions/6121623/catching-exception-divide-by-zero

  Phọt mô xa 2017

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  874

  Ừ thì chia cho Zero, ngoại lệ đã chắc gí tới chương trình của chúng ta. Đây là ngắt nội bộ của CPU ở số hiệu thấp, phải nguyên một đề tài mới diễn giải nổi.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Cám ơn bác.
  Tôi không có ý chặn bắt exception Divide By Zero, số hiệu thấp đâu. Tôi chỉ phô diễn kỹ thuật nguỵ biện chứng minh 4 = 5 thôi, bác biết thì tôi mở bài.

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <stdexcept>
  3.  
  4. inline int intDivEx (int numerator, int denominator) {
  5.     //if (denominator == 0) throw std::overflow_error("Divide by zero exception");
  6.     return numerator / denominator;
  7. }
  8.  
  9. int main (void) {
  10.     int i = 42;
  11.  
  12.     try {
  13.         i = intDivEx (10, 2);
  14.     } catch (std::overflow_error e) {
  15.         std::cout << e.what() << " -> ";
  16.     }
  17.     std::cout << i << std::endl;
  18.  
  19.     try {
  20.         i = intDivEx (10, 0); // has warning
  21.     } catch (std::overflow_error e) {
  22.         std::cout << e.what() << " -> ";
  23.     }
  24.     std::cout << i << std::endl;
  25.  
  26.     return 0;
  27. }

  Có cảnh báo, TBD xử lý sao đó, nó chạy OK (phần excB.cpp - has warning):
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		_Dbz_A.jpg
Lần xem:	4
Size:		123.3 KB
ID:		51764
  Còn bật tắt cảnh báo, thì bó tay (phần excC.cpp - stop warning)

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <stdexcept>
  3.  
  4. inline int intDivEx (int numerator, int denominator) {
  5.     //if (denominator == 0) throw std::overflow_error("Divide by zero exception");
  6.     return numerator / denominator;
  7. }
  8.  
  9. int main (void) {
  10.     int i = 42;
  11.  
  12.     try {
  13.         i = intDivEx (10, 2);
  14.     } catch (std::overflow_error e) {
  15.         std::cout << e.what() << " -> ";
  16.     }
  17.     std::cout << i << std::endl;
  18.  
  19.     try {
  20.         int d = 2 * 3 - 6;
  21.         i = intDivEx (10, d); //stop warning
  22.     } catch (std::overflow_error e) {
  23.         std::cout << e.what() << " -> ";
  24.     }
  25.     std::cout << i << std::endl;
  26.    
  27.     return 0;
  28. }

  Phọt mô xa 2017

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,090

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <Windows.h>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int Divide(int a, int b){
  6.     if(b == 0)
  7.         throw "Divide by zero!";
  8.     return a/b;
  9. }
  10. int main () {
  11.     int a, b;
  12.     cout << "Tinh a/b\n";
  13.     cout << "Nhap a = "; cin >> a;
  14.     cout << "Nhap b = "; cin >> b;
  15.     //
  16.     cout << "\nket qua a/b = ";
  17.     try{
  18.         cout << Divide( a, b);
  19.     }
  20.     catch(const char* msg){
  21.         cerr << msg << endl; //Console
  22.         MessageBox(0, msg, "error", 0); //Window
  23.     }
  24.    
  25.     cout << "\nDone\n";
  26.     return 0;
  27. }

  Biên dịch (try_B.cpp ==> try_B.exe trên cmd với vc):
  cl /EHsc user32.lib try_B.cpp

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn