trưởng phòng GD-ĐT chưa tốt nghiệp THPT .. vừa bị chi bộ phòng này kỷ luật khiển trách.https://thanhnien.vn/giao-duc/ky-luat-truong-phong-gd-dt-chua-tot-nghiep-thpt-1082027.html