New OS, new IDE

Cỗ máy kinh tế Việt Nam không chỉ cần định hướng đúng, mà còn cần một “hệ điều hành mới”, cần cải cách thể chế mạnh mẽ hơn, để có thể trỗi dậy, vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

https://baodautu.vn/muon-troi-day-kinh-te-viet-nam-can-mot-he-dieu-hanh-moi-d106496.html