Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Liệt kê tên các file có cùng phần mở rộng (*.txt...)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  1

  Mặc định Liệt kê tên các file có cùng phần mở rộng (*.txt...)

  Bạn nào có cách liệt kê tên các file trong 1 thư mục, các file có cùng phần mở rộng, các thư mục chứa trong 1 thư mục không.Giúp mình với.
  Cảm ơn nhiều .

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Vấn đề tìm file là vấn đề cơ bản và trên diễn đàn có cũng nhiều.Bạn nên tự tìm hiểu và search trước khi đưa câu hỏi
  * Chúc bạn thành công

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mình tìm được cái này hi vọng nó giúp ích cho ban :
  PHP Code:
  #define _WIN32_WINNT 0x0501

  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <malloc.h>
  #include <tchar.h> 
  #include <wchar.h> 
  #include <strsafe.h>

  #define BUFSIZE MAX_PATH

  int _tmain(int argcTCHAR *argv[])
  {
     
  WIN32_FIND_DATA FindFileData;
     
  HANDLE hFind INVALID_HANDLE_VALUE;
     
  DWORD dwError;
     
  LPTSTR DirSpec;
     
  size_t length_of_arg;
     
  INT retval;

     
  DirSpec = (LPTSTRmalloc (BUFSIZE);

     if( 
  DirSpec == NULL )
     {
        
  printf"Insufficient memory available\n" );
        
  retval 1;
        goto 
  Cleanup;
     }

     
     
  // Check for the directory to query, specified as 
     // a command-line parameter; otherwise, print usage.
     
  if(argc != 2)
     {
         
  _tprintf(TEXT("Usage: %s <dir>\n"), argv[0]);
        
  retval 2;
        goto 
  Cleanup;
     }

     
  // Check that the input is not larger than allowed.
     
  StringCbLength(argv[1], BUFSIZE, &length_of_arg);

     if (
  length_of_arg > (BUFSIZE 2))
     {
        
  _tprintf(TEXT("Input directory is too large.\n"));
        
  retval 3;
        goto 
  Cleanup;
     }

     
  _tprintf (TEXT("Target directory is %s.\n"), argv[1]);

     
  // Prepare string for use with FindFile functions.  First, 
     // copy the string to a buffer, then append '\*' to the 
     // directory name.
     
  StringCbCopyN (DirSpecBUFSIZEargv[1], length_of_arg+1);
     
  StringCbCatN (DirSpecBUFSIZETEXT("\\*"), 2*sizeof(TCHAR));

     
  // Find the first file in the directory.
     
  hFind FindFirstFile(DirSpec, &FindFileData);

     if (
  hFind == INVALID_HANDLE_VALUE
     {
        
  _tprintf (TEXT("Invalid file handle. Error is %u.\n"), 
                  
  GetLastError());
        
  retval = (-1);
     } 
     else 
     {
        
  _tprintf (TEXT("First file name is: %s\n"), 
                  
  FindFileData.cFileName);
     
        
  // List all the other files in the directory.
        
  while (FindNextFile(hFind, &FindFileData) != 0
        {
           
  _tprintf (TEXT("Next file name is: %s\n"), 
                     
  FindFileData.cFileName);
        }
      
        
  dwError GetLastError();
        
  FindClose(hFind);
        if (
  dwError != ERROR_NO_MORE_FILES
        {
           
  _tprintf (TEXT("FindNextFile error. Error is %u.\n"), 
                     
  dwError);
        
  retval = (-1);
        goto 
  Cleanup;
        }
     }
     
  retval  0;

  Cleanup:
     
  free(DirSpec);
     return 
  retval;


  Bạn thêm khảo thêm ở đây nhé :
  Code:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa365200.aspx

Các đề tài tương tự

 1. Làm thế nào add 1 file vào listbox chỉ lấy phần tên riêng
  Gửi bởi vantrung14081995 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-01-2013, 05:34 PM
 2. lấy tên tất cả các file khởi động cùng win
  Gửi bởi chitvivo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-08-2011, 09:35 AM
 3. Lập trình C Nhập Họ tên và tách nó ra 2 phần họ và tên riêng.
  Gửi bởi drak77 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 07-12-2010, 03:06 PM
 4. Lấy phần mở rộng của tên file trên C++?
  Gửi bởi Nature Master trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 15-06-2010, 07:17 PM
 5. MDI- Chỉ mở không mở được file cùng tên khi đã mở rồi thì làm thế nào?
  Gửi bởi kisy1703 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-05-2010, 05:29 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn