Absolutely: Hẳn nhiên><Not absolutely: tuyệt đối không...
After yoi : Xin mời ( đi trước dùng trước...)
Age before beauty: Kính lão đắc thọ
Don't waste your breath: Đừng có phí công
Don't waste your time: Đừng có hoài công.
Enough is enough : Đủ rồi! Tôi chịu hết nổi rồi...
Give/Send my best/my regard to someone: cho tôi gửi lời hỏi thăm tới ai đó...
Believe it or not: Tin hay không là tuỳ
Better late than never: Thà chậm còn hơn không
Can / Could you handle it: Bạn có làm nổi công việc đó không
You are too much : Bạn rắc rối quá.
With please: Sẵn sàng hân hạnh
Breake a leg: Chúc may mắn
Watch your tongue! and Watch your mounth: Nói phải giữ mồm miệng chứ
Same to ya..: Bạn cũng vậy thôi
Speak of the devil : Thiêng thế mới nhắc tới đã thấy đến...
Over my dead body: Bước qua xác tôi.
Never in my life: thề cả đời tôi.
Remeber me to someone: Cho tôi gửi lời hỏi thăm....
Right away : ngay tức khắc
Say cheese: Cười lên ( khi chụp ảnh)
Suit yourself: Tuỳ ý bạn
Bravo: hoan hô
Well done: Hay quá, giỏi quá
Once and for all: Cuối cùng. Vĩnh viễn. Một lần cuối cùng thôi.
One way or another: Cách này hay cách khác.
( There is) no doubt about it: không còn nghi ngờ gì nữa.
( There is) nothing to it: Dễ ợt mà
The rest is history: Phần còn lại thì ai cũng biết rồi.
Trust me: Tôi nói thật đó
When I ' m good and ready: Bao giờ tôi thích thì tôi làm
Where have you been all my life? Cả đời tôi chỉ yêu mình em
Hang in there : Bình tĩnh đừng bỏ cuộc
Hãy nghĩ mà xem: Think yourself
Nếu tôi nhớ ko nhầm: If my memory doesn''''t fail
Nếu tôi không nhầm: If i''''m not mistaken
Nói thật với cậu nhá...: To tell you the truth.
Hãy nói thật đi: Please Tell me the truth.
Ko phải là ko có lý do: It''''s not without reason
Đại khái là( nôm na là): Simply put
Có thể nói 1 cách tương tự: It''''s possible to say the same.
... thì còn nó gì đến....: ......... let alone.....

Nói gì thì nói... You can say whatever you like

KHông tin được dù đó là sự thật:Imposible to believe , but it''s true
: Nói như vậy ko có nghĩa..:Saying so doesn''t mean..

: Sở dĩ như vậy là gì:That''s is because
How can it be so= How is it possible: làm sao có chuyện.
Còn lâu nhá, Quên đi: far from me
Đưa tiền đây ko tao bắn : Your purse or your life

Tôi ko biết các bạn thế nào chứ tôi thì..: I don''t know how about you, but as for me I Think ..
Tôi ko biết người khác thế nào chứ tôi thì:..: I don''t know how about others but as for me I think...
Theo chỗ tôi được biết: As far as i know...
Theo chỗ tôi nhớ: As far as i remember...
Cứ kiểu này thì... as it is.

Hơn bao giờ hết.. More than ever before
Hơn ai hết... More then anyone else
Còn ai nữa nếu ko phải là.. Who else if not...
Còn gì nữa nếu ko phải là.. What else if not...I am easy :when you’re given a choice and you don’t mind which option is chosen.

I can''t be bothered: when you don’t want to do something cause you''re feeling too lazy or you don’t care.

Please yourself: when you tell someone they can do what they like cause you don’t care.

You bet !:when you are sure something will happen or that something is true .

Be my guest :when somebody asks you for permission to do something and you are happy for them to do so.

You can''t have it both ways: when you tell someone they have to decide on one thing or the other.

I’m all ears!:when you give someone your undivided attention.

I’ll take your word for it :when you accept that what poeple is telling you is the truth.

I wasn’t born yesterday :used sarcastically when you want to make it clear that you think the other person is trying to mislead you.

You could have fooled me : used sarcastically when someone tell you something and you believe the opposite to be true.

That''s more like it :when you tell somebody that something is more satisfactory than before.

It''s all go here :when it’s extremly busy.

There are no two ways about it: when you are emphasising that there is no doubt about a situation.

Step on it :mean quickly.

Get out of my face : leave me alone
What''s eating U? : What''s the matter with U??
Draw the blank : can''t think of any of the answer
What''s her face? : I forgot her name.
you''re kidding: you''re joking.
teacher''s pet : teacher''s favourite student
laid back : casual
get away with it : permit sb to do sth
Rub sb the wrong way : sth about sb that U don''t like
Gag me : that makes me sick
to be gross : disgusting
Bash : party

Let''''s get down to business:Bắt đầu vào việc nhé.

Allow me:Để tớ giúp(cực lịch sự,chẳng hạn với bạn gái)

Just browsing:Chỉ xem thôi(ví dụ như đi chợ ấy mừ).Have you ever gone window-shopping?

I got you in my sight:Thấy bác rùi nhé

Can''''t miss him:Ko cho nó thoát

Lunch''''s up:Giờ ăn đến rùi

Am I too soon?Tớ đến có sớm wá ko nhỉ?

Follow me close:Đi sát vào tớ nhé

I''''ll be back:Tớ ra đây 1 tí

You have a 50-50 chance:Trường hợp này của bác bấp bênh lắm(5 ăn 5 thua)