Các bác có ai biết lỗi này xử lý thế nào không ạ?
Mod, admin nếu e đăng sai chuyên mục thì move giúp nhe!Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		e.png
Lần xem:	1
Size:		23.6 KB
ID:		52287