mọi người cho mình hỏi lỗi này là gì vậy khi mình mô phỏng iphone mình xài xcode 7 ios 9.2
cách khắc phục làm sao ạClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	2
Size:		144.0 KB
ID:		52755