Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Chia 2 số nguyên trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  Mặc định Lập trình C | Chia 2 số nguyên trong lập trình C

  C Code:
  1. #include "graphics.h"
  2. #include "conio.h"
  3. #include "dos.h"
  4. #include "math.h"
  5. #include "stdlib.h"
  6. #define r 60
  7. #define d 80
  8. #define rad 3.1412/180
  9. #define Mx getmaxx()/2
  10. #define My getmaxy()/2
  11.  
  12. int Pl[10]; // tao do cac dinh
  13. // ve theo drawpoly thi phai khai bao thua 2 gia tri
  14. //neu dung cac dinh thi khi ve lineto(x,y) thi se dai
  15.  
  16. void creat_grap(){    // khoi tao do hoa
  17.    int mh=DETECT, type;
  18.    initgraph(&mh,&type,"c:\\tc\\bgi");
  19.    return;
  20. }//----- eograp
  21.  
  22. void creat_rect(int cl){  // tao hinh chu nhat
  23.   setcolor(cl);
  24.   drawpoly(5,Pl);
  25.   putpixel(Pl[4],Pl[5],random(15));  
  26.   return;
  27. }//-----eorect
  28.  
  29. void DL(){   // tao tre voi delay();
  30.  delay(20);
  31.  return;
  32. }//------ eoDL
  33.  
  34. void update(int ap){ //cap nhat lai thong tin toa do
  35.  Pl[2]=Mx+int(d*cos(ap*rad));Pl[3]=My+int(d*sin(ap*rad));
  36.  Pl[4]=Mx+int(sqrt(d*d+r*r)*cos((ap-180*atan(0.75)/3.1412)*rad));
  37.  Pl[5]=My+int(sqrt(d*d+r*r)*sin((ap-180*atan(0.75)/3.1412)*rad));
  38.  Pl[6]=Mx+int(r*cos((-90+ap)*rad));Pl[7]=My+int(r*sin((-90+ap)*rad));
  39.  Pl[8]=Pl[0];Pl[9]=Pl[1];
  40. }
  41.  
  42. main(){
  43.  creat_grap();  //khoi tao do hoa
  44.  Pl[0]=Mx;Pl[1]=My;
  45.  moveto(Pl[0],Pl[1]);
  46.  int i=0;
  47.  int x,y;
  48.  randomize();
  49.  for(int a=0;a<300;a++){
  50.    putpixel(random(getmaxx()),random(getmaxy()),random(15)+1);
  51.     }
  52.  while(!kbhit()){
  53.  update(i);
  54.  x=random(getmaxx());
  55.  y=random(getmaxy());
  56.  creat_rect(6);
  57.  putpixel(x,y,random(15)+1);
  58.  DL();
  59.  creat_rect(0);
  60.  putpixel(x,y,0);
  61.  i++;
  62.  if(i>360) i=0;
  63.  }
  64.  closegraph();
  65.  return 0;
  66. }//--- eom
  Bài này mình vừa làm giúp đứa em. Ở đây mình khai báo
  #define r 60
  #define d 80
  Tức là rộng và dài. Cái này chuyển sang cho người nhập vào thì đơn giản.
  Mình thắc mắc ở chỗ:
  void update(int ap){ //cap nhat lai thong tin toa do
  Pl[2]=Mx+int(d*cos(ap*rad));Pl[3]=My+int(d*sin(ap*rad));
  Pl[4]=Mx+int(sqrt(d*d+r*r)*cos((ap-180*atan(0.75)/3.1412)*rad));
  Pl[5]=My+int(sqrt(d*d+r*r)*sin((ap-180*atan(0.75)/3.1412)*rad));
  Pl[6]=Mx+int(r*cos((-90+ap)*rad));Pl[7]=My+int(r*sin((-90+ap)*rad));
  Pl[8]=Pl[0];Pl[9]=Pl[1];
  }
  Lẽ ra chỗ atan mình để là r/d tức là rộng chia cho dài. Nhưng mọi cái đều =0 cho dù mình đã đổi kiểu dữ liệu sang fload hoặc cái khác đều cho kết quả là 0 nếu để là r/d;Vậy là tại sao?
  (chỗ in đậm) mình để 0.75 vì ở trên mình khai báo r =60; d=80(hai số này thỏa mãn để tạo thành một tam giác là a+b>sqrt(a*a+b*b)).
  Giúp mình với nhé vì để r/d nó là tổng quát (mang tính động), mấy cái kiểu dữ liệu mình không chắc chắn lắm!
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  NT_OnlyLove thay 2 dòng sau:

  Code:
  #define r 60
  #define d 80
  Thành
  Code:
  #define r 60.0
  #define d 80.0

  Với hầu hết các compiler, biểu thức bên phải dấu '=' (gán) sẽ được được thực hiện trước. Như vậy phép tính r/d của bạn sẽ được hiểu là phép chia dạng int/int.
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C cộng trừ nhân chia số nguyên vô hạn trong lập trình C?
  Gửi bởi duckhanh007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 09-10-2011, 12:14 PM
 2. tách số nguyên tố trong mảng 1 chiều??
  Gửi bởi detective009 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 43
  Bài viết cuối: 26-05-2011, 11:52 PM
 3. hàm về mảng 1 chiều: kiểm tra số nguyên tố trong mảng
  Gửi bởi luckyluke76215 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 09-12-2010, 11:28 PM
 4. tìm số nguyên tố có trong mảng 2 chiều, tính tổng các số nguyên tố đó??
  Gửi bởi lesliuton01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 08-06-2010, 10:21 AM
 5. Chia 2 số nguyên trong C | Phép gán a = 3/2 sai ở đâu ???
  Gửi bởi xiu_coi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 28-04-2009, 04:41 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn