Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Giúp mình về phát sinh mảng với con trỏ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Bài viết
  0

  Red face Giúp mình về phát sinh mảng với con trỏ

  Mn giúp mk bài này với ak.
  Viết chương trình phát sinh mảng với con trỏ (số lượng phần tử ít nhất là 10, giá trị mỗi
  phần tử nằm trong khoảng [-1000, 2000]). Thực hiện các yêu cầu sau:
   Tìm số chính phương đầu tiên trong mảng.
   Tìm mảng con là tất cả các số nguyên tố trong mảng.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Chào bạn mình cũng mới tìm hiểu về C, viết bài của bạn như sau.
  Có chỗ nào chưa được tốt mong được mọi người giúp đỡ

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<math.h>

  int main()
  {
  const int max = 10;
  int arr[max];
  int n;
  int k=2;
  int SoCP;
  printf("\nMang co so phan tu la :");
  scanf("%d",&n);
  if(n<1||n>10)
  printf("\nDo dai cua mang khong phu hop");
  else
  {
  printf("\nMang co %d phan tu\nNhap cac phan tu cua mang\n",n);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  scanf("%d",&arr[i]);
  }
  }
  /*chuong trinh in so chinh phuong dau tien*/
  for(int i=0;i<n;i++)
  { float tg;
  int tg1;
  SoCP=arr[i];
  tg=(float)sqrt(SoCP);
  tg1=tg/1;
  if((tg-tg1)==0&&SoCP>0)
  {
  printf("So chinh phuong dau tien la %d",arr[i]);
  break;
  }
  }
  /* chuong trinh kiem xuat so nguyen to*/
  printf("\ncac so nguyen to trong day la:");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  while(k<sqrt(arr[i])&&arr[i]%k)
  k++;
  if(k>sqrt(arr[i]))
  printf("%d\t",arr[i]);
  }

  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  218

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include<math.h>
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7. const int max = 10;
  8. int arr[max];
  9. int n;
  10. int k=2;
  11. int SoCP;
  12. printf("\nMang co so phan tu la :");
  13. scanf("%d",&n);
  14. if(n<1||n>10)
  15. printf("\nDo dai cua mang khong phu hop");
  16. else
  17. {
  18. printf("\nMang co %d phan tu\nNhap cac phan tu cua mang\n",n);
  19. for(int i=0;i<n;i++)
  20. {
  21. scanf("%d",&arr[i]);
  22. }
  23. }
  24. /*chuong trinh in so chinh phuong dau tien*/
  25. for(int i=0;i<n;i++)
  26. { float tg;
  27. int tg1;
  28. SoCP=arr[i];
  29. tg=(float)sqrt(SoCP);
  30. tg1=tg/1;
  31. if((tg-tg1)==0&&SoCP>0)
  32. {
  33. printf("So chinh phuong dau tien la %d",arr[i]);
  34. break;
  35. }
  36. }
  37. /* chuong trinh kiem xuat so nguyen to*/
  38. printf("\ncac so nguyen to trong day la:");
  39. for(int i=0;i<n;i++)
  40. {
  41. while(k<sqrt(arr[i])&&arr[i]%k)
  42. k++;
  43. if(k>sqrt(arr[i]))
  44. printf("%d\t",arr[i]);
  45. }
  46.  
  47. }
  NHẬN CODE THUÊ ĐỒ ÁN - BÀI TẬP LỚN
  TẤT CẢ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. HOÀN THÀNH NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ
  Số điện thoại: 01629732025 Email: codethuexyz@gmail.com facebook https://www.facebook.com/codethuedoancntt

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn