Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Giúp em sắp xếp lại code cho đỡ tối

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  5

  Mặc định Giúp em sắp xếp lại code cho đỡ tối

  Chào anh chị!

  Anh chị có thể giúp em sắp xếp đoạn code này 1 cách thông minh hơn được không ạ. Em cảm giác code của mình hơi tù :(
  (Em sử dụng PL SQL Developer - Oracle)

  Code:
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_RPT_GL_PL2(
                  --p_ngay IN VARCHAR2,
                  p_Recordset OUT SYS_REFCURSOR--Tham so bat buoc, de cuoi cung
                  )
  IS
  BEGIN
   /*Cac cau lenh khac, neu can.*/
   /*.....*/
   /*Con tro tra lai ket qua*/
   OPEN p_Recordset FOR
   --
   SELECT
     substr(t.company, 6)||'-'||substr(c.description, 25) as CHINHANH,
     t.line_no_sbv      as SBV,
     t.account_officer    as DAO,
     t.sector         as SECTOR,
     --
     t.pl_category      as PLCATEG,
     t.trans_code       as TRANSCODE,
     t.currency         as CURRENCY,
     sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY) as TongPSNO,
     sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY) as TongPSCO,
     --
     (sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY))||'-'||(sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY)) as CHENHLECHTHUCHI
   
   FROM RPT_GL_PL t , RMS_COMPANY c
  
   WHERE t.company = c.name
      AND t.line_no_sbv LIKE '7%'
      OR t.line_no_sbv LIKE '8%'
      GROUP BY t.company, c.description, t.account_officer;
   
  END;
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  309

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi n0vember_rain Xem bài viết
  Chào anh chị!

  Anh chị có thể giúp em sắp xếp đoạn code này 1 cách thông minh hơn được không ạ. Em cảm giác code của mình hơi tù :(
  (Em sử dụng PL SQL Developer - Oracle)

  Code:
  CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_RPT_GL_PL2(
                  --p_ngay IN VARCHAR2,
                  p_Recordset OUT SYS_REFCURSOR--Tham so bat buoc, de cuoi cung
                  )
  IS
  BEGIN
   /*Cac cau lenh khac, neu can.*/
   /*.....*/
   /*Con tro tra lai ket qua*/
   OPEN p_Recordset FOR
   --
   SELECT
     substr(t.company, 6)||'-'||substr(c.description, 25) as CHINHANH,
     t.line_no_sbv      as SBV,
     t.account_officer    as DAO,
     t.sector         as SECTOR,
     --
     t.pl_category      as PLCATEG,
     t.trans_code       as TRANSCODE,
     t.currency         as CURRENCY,
     sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY) as TongPSNO,
     sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY) as TongPSCO,
     --
     (sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY))||'-'||(sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY)) as CHENHLECHTHUCHI
   
   FROM RPT_GL_PL t , RMS_COMPANY c
  
   WHERE t.company = c.name
      AND t.line_no_sbv LIKE '7%'
      OR t.line_no_sbv LIKE '8%'
      GROUP BY t.company, c.description, t.account_officer;
   
  END;
  Cái phần màu đỏ đỏ khong có trong danh sách group by (phần màu xanh)

  sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY) as TongPSNO, : Tổng phát sinh nợ sao có cả debit lẫn credit?
  sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY) as TongPSCO, : Tổng phát sinh có?

  (sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY))||'-'||(sum(t.DR_LCY)+ sum (t.CR_LCY)) as CHENHLECHTHUCHI : hai con số giống nhau mà so sánh chênh lệch nõi gì?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn