Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Trình biên dịch xi xáp !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Trình biên dịch xi xáp !

  Chúng ta biết rằng c# có thể viết 4 loại netExec:
  csc.exe /?

  Cmd Code:
  1. /target:exe                   Build a console executable (default) (Short form: /t:exe)
  2. /target:winexe                Build a Windows executable (Short form: /t:winexe)
  3. /target:library               Build a library (Short form: /t:library)
  4. /target:module                Build a module that can be added to another assembly (Short form: /t:module)


  Nhưng trong IDE chỉ có 3, mất đi 1 đứa:


  Thế thì nàm thế nào !

  Phọt đâu xa 2017
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  Tạo một dự án nhỏ, cs2vb để đề mô chơi:


  Biên dịch với Debug, nó chỉ 7KB
  A- Entry
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3.  
  4. namespace csA {
  5.     static class Program {
  6.         [STAThread]
  7.         static void Main() {
  8.             Application.EnableVisualStyles();
  9.             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
  10.             Application.Run(new Form1());
  11.         }
  12.     }
  13. }

  B- Form
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3.  
  4. namespace csA {
  5.     public partial class Form1 : Form {
  6.         public Form1() {
  7.             InitializeComponent();
  8.         }
  9.  
  10.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {
  11.             MessageBox.Show("Thông báo", "Tiêu đề");
  12.         }
  13.     }
  14. }

  C- đì giai
  Visual C# Code:
  1. namespace csA {
  2.     partial class Form1 {
  3.         private System.ComponentModel.IContainer components = null;
  4.  
  5.         protected override void Dispose(bool disposing) {
  6.             if (disposing && (components != null)) {
  7.                 components.Dispose();
  8.             }
  9.             base.Dispose(disposing);
  10.         }
  11.  
  12.         private void InitializeComponent() {
  13.             this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
  14.             this.SuspendLayout();
  15.             //
  16.             // button1
  17.             //
  18.             this.button1.Location = new System.Drawing.Point(110, 121);
  19.             this.button1.Name = "button1";
  20.             this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
  21.             this.button1.TabIndex = 0;
  22.             this.button1.Text = "button1";
  23.             this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
  24.             this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
  25.             //
  26.             // Form1
  27.             //
  28.             this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  29.             this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  30.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 162);
  31.             this.Controls.Add(this.button1);
  32.             this.Name = "Form1";
  33.             this.Text = "Form1";
  34.             this.ResumeLayout(false);
  35.  
  36.         }
  37.  
  38.         private System.Windows.Forms.Button button1;
  39.     }
  40. }

  chuyển nó sang vbNet (bằng công cụ, bữa sau nói tiếp) cùng cấu hình, Debug, nó có kích thước 13KB
  Đính kèm cs2vb.rar (chuyển cs sang vbNet bằng công cụ - không cần phải can thiệp thêm, cứ rứa biên dịch, còn sửa tuỳ ý)

  Phọt đâu xa 2017
  Attached Files Attached Files

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,009

  c# dễ nuôi trong họ nhà netFx. Đổi tên file được không ? Đương nhiên là được.

  Vậy thử đổi tên tập tin (theo tiên xư QTN là tiệp tin) AssemblyInfo.cs
  Biên dịch, rồi xem thông tin (Properties>Details) về nó có thay đổi chi không !

  I am responsible for what I say, I am not responsible for what you understand.

  Trong trại súc vật, có những con vật tự cho mình cái quyền bình đẳng hơn những con vật khác.
  Phọt đâu xa 2017
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  I am responsible for what I say, I am not responsible for what you understand.

  Trong trại súc vật, có những con vật tự cho mình cái quyền bình đẳng hơn những con vật khác.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn