Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Trình biên dịch xi xáp !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,005

  Mặc định Trình biên dịch xi xáp !

  Chúng ta biết rằng c# có thể viết 4 loại netExec:
  csc.exe /?

  Cmd Code:
  1. /target:exe                   Build a console executable (default) (Short form: /t:exe)
  2. /target:winexe                Build a Windows executable (Short form: /t:winexe)
  3. /target:library               Build a library (Short form: /t:library)
  4. /target:module                Build a module that can be added to another assembly (Short form: /t:module)


  Nhưng trong IDE chỉ có 3, mất đi 1 đứa:


  Thế thì nàm thế nào !

  Phọt đâu xa 2017

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,005

  Tạo một dự án nhỏ, cs2vb để đề mô chơi:


  Biên dịch với Debug, nó chỉ 7KB
  A- Entry
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3.  
  4. namespace csA {
  5.     static class Program {
  6.         [STAThread]
  7.         static void Main() {
  8.             Application.EnableVisualStyles();
  9.             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
  10.             Application.Run(new Form1());
  11.         }
  12.     }
  13. }

  B- Form
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3.  
  4. namespace csA {
  5.     public partial class Form1 : Form {
  6.         public Form1() {
  7.             InitializeComponent();
  8.         }
  9.  
  10.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e) {
  11.             MessageBox.Show("Thông báo", "Tiêu đề");
  12.         }
  13.     }
  14. }

  C- đì giai
  Visual C# Code:
  1. namespace csA {
  2.     partial class Form1 {
  3.         private System.ComponentModel.IContainer components = null;
  4.  
  5.         protected override void Dispose(bool disposing) {
  6.             if (disposing && (components != null)) {
  7.                 components.Dispose();
  8.             }
  9.             base.Dispose(disposing);
  10.         }
  11.  
  12.         private void InitializeComponent() {
  13.             this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
  14.             this.SuspendLayout();
  15.             //
  16.             // button1
  17.             //
  18.             this.button1.Location = new System.Drawing.Point(110, 121);
  19.             this.button1.Name = "button1";
  20.             this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
  21.             this.button1.TabIndex = 0;
  22.             this.button1.Text = "button1";
  23.             this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
  24.             this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
  25.             //
  26.             // Form1
  27.             //
  28.             this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
  29.             this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  30.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 162);
  31.             this.Controls.Add(this.button1);
  32.             this.Name = "Form1";
  33.             this.Text = "Form1";
  34.             this.ResumeLayout(false);
  35.  
  36.         }
  37.  
  38.         private System.Windows.Forms.Button button1;
  39.     }
  40. }

  chuyển nó sang vbNet (bằng công cụ, bữa sau nói tiếp) cùng cấu hình, Debug, nó có kích thước 13KB
  Đính kèm cs2vb.rar (chuyển cs sang vbNet bằng công cụ - không cần phải can thiệp thêm, cứ rứa biên dịch, còn sửa tuỳ ý)

  Phọt đâu xa 2017
  Attached Files Attached Files

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,005

  c# dễ nuôi trong họ nhà netFx. Đổi tên file được không ? Đương nhiên là được.

  Vậy thử đổi tên tập tin (theo tiên xư QTN là tiệp tin) AssemblyInfo.cs
  Biên dịch, rồi xem thông tin (Properties>Details) về nó có thay đổi chi không !

  I am responsible for what I say, I am not responsible for what you understand.

  Trong trại súc vật, có những con vật tự cho mình cái quyền bình đẳng hơn những con vật khác.
  Phọt đâu xa 2017
  I am responsible for what I say, I am not responsible for what you understand.

  Trong trại súc vật, có những con vật tự cho mình cái quyền bình đẳng hơn những con vật khác.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn