Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: mọi người cho e hỏi bài này của e sai chỗ nào mà khi chạy kết quả tính toán lại sai ạ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2017
  Bài viết
  1

  Mặc định mọi người cho e hỏi bài này của e sai chỗ nào mà khi chạy kết quả tính toán lại sai ạ

  #include<iostream>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  class phanso
  {
  private:
  int ts, ms;
  public:
  void nhap();
  void xuat();
  void toigian();
  phanso operator +(phanso p);
  phanso operator -(phanso p);
  phanso operator *(phanso p);
  phanso operator /(phanso p);
  };
  void phanso::nhap()
  {
  cout << "nhap ts: ";
  cin >> ts;
  cout << "nhap ms : ";
  cin >> ts;
  }
  void phanso::xuat()
  {
  cout << ts << "/" << ms;
  }
  void phanso::toigian()
  {
  int a, b;
  if (ts != 0)
  {
  a = abs(ts);
  b = abs(ms);
  }
  while (a != b)
  {
  if (a > b)
  a = a - b;
  else
  b = b - a;
  }
  ts = ts / a;
  ms = ms / a;
  }
  phanso phanso::operator+(phanso p)
  {
  phanso q;
  q.ts = ts*p.ms + ms*p.ts;
  q.ms = ms*p.ms;
  return q;
  }
  phanso phanso::operator -(phanso p)
  {
  phanso q;
  q.ts = ts*p.ms - ms*p.ts;
  q.ms = ms*p.ms;
  return q;
  }
  phanso phanso::operator*(phanso p)
  {
  phanso a;
  a.ts = ts*p.ts;
  a.ms = ms*p.ms;
  return a;
  }
  phanso phanso::operator /(phanso p)
  {
  phanso a;
  a.ts = ts*p.ms;
  a.ms = ms*p.ts;
  return a;
  }

  void main()
  {
  phanso a, b, c;
  int chon;
  cout << "nhap phan so thu nhat: " << endl;
  a.nhap();
  cout << "nhap phan so thu 2: " << endl;
  b.nhap();
  cout << "chon viec ma ban muon thuc hien: " << endl;
  cout << "1. tinh tong cua chung:" << endl;
  cout << "2. tinh hieu cua chung:" << endl;
  cout << "3. tinh tich cua chung:" << endl;
  cout << "4. tinh thuong cua chung:" << endl;
  do {
  cout << "lua chon cua ban la: ";
  cin >> chon;
  if (chon < 1 || chon>4)
  cout << "lua chon khong dung, vui long chon lai !" << endl;
  } while (chon < 1 || chon>4);


  switch (chon)
  {
  case 1:
  {
  cout << "tong cua chung la: ";
  c = a + b;
  c.xuat();
  cout << endl;
  }; break;


  case 2:
  {
  cout << "hieu cua chung la: ";
  c = a - b;
  c.xuat();
  }; break;
  //default:
  // cout << "lua chon khong dung, vui long chon c!" << endl; break;
  }
  system("pause");

  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1,028

  Học chi mà ghê gớm rứa ?

  1. Các head file sử dụng
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. //#include<stdio.h>
  3. //#include<conio.h>
  4. //#include<math.h>
  5.  
  6. using namespace std;
  You có dùng stdio.h, conio.h, math.h hay thấy ai làm bắt chước cọp dê, cọp phi ?

  2. Viết code xem cho kỹ,
  C++ Code:
  1. void phanso::nhap(){
  2.     cout << "nhap ts : "; cin >> ts;
  3.     cout << "nhap ms : "; cin >> ms; //You viết đều là tử số (ts) cả!
  4. }

  3. Áp dụng những cái đã học ở dưới
  C++ Code:
  1. phanso phanso::operator +(phanso p){
  2.     phanso q;
  3.     //a/b + c/d ::= (ad + bc)/(bd)
  4.     q.ts = this->ts * p.ms + this->ms * p.ts;
  5.     q.ms = this->ms * p.ms;
  6.     q.toigian();
  7.  
  8.     return q;
  9. }
  Phân biệt cái nào là nó (this), cái nào là tham số, sau khi cộng thì rút gọn, vd:
  1/3 + 1/6 ::= 9/18 ::= 1/2
  //
  Code viết nên có chú thích, để nói ý định cần làm, dùng để kiểm tra viết code có đúng ý định không, không nên viết tắt, viết ngắn khi mới bắt đầu học.
  Viết xong-chạy tốt, có thể dùng Tìm và Thay thế (Find and Replace) sau

  Phọt đâu xa 2017

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn