60 năm trước SEA Games còn bé và nước ta chưa thống nhất, song vn đã vô địch bóng đá nam.
SEAP Games 1959 (Southeast Asian Peninsular Games)
https://en.wikipedia.org/wiki/1959_S...ninsular_Games

sau 60 năm
thoại với 1.000 đại biểu thanh niên sáng 12-12, Thủ tướng Chính phủ nhận định: 'Đằng sau bóng đá là ý chí dân tộc, quyết chiến, quyết thắng của hàng triệu người Việt Nam hun đúc lên, tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng thành công'.


https://tuoitre.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-sau-chien-thang-bong-da-la-y-chi-ca-dan-toc-20191211233647696.htm