Như tiêu đề thì bạn nào biết code dùng để ghi tên của tất cả file trong 1 thư mục vào 1 file txt (vd: list.txt) không ạ?
Cảm ơn!