Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: e dùng lệnh srand((unsigned)time(NULL)) để sinh số ngẫu nhiên theo thời gian. sao qua mỗi lần lặp luôn chỉ ra 1 số duy nhất ạ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2017
  Bài viết
  2

  Question e dùng lệnh srand((unsigned)time(NULL)) để sinh số ngẫu nhiên theo thời gian. sao qua mỗi lần lặp luôn chỉ ra 1 số duy nhất ạ

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  int main()
  {
  int i,j,k,a[20],n=0;
  printf("a[20]= \n");
  for(i=0;i<20;i++)
  {
  srand((unsigned)time(NULL));
  j=rand();
  printf("%d\t",j);
  }
  printf("\nNhap so muon kiem tra: ");
  scanf("%d",&k);
  for(i=0;i<20;i++)
  {
  if(a[i]=k) n++;
  }
  if(n==0) printf("\nSo %d khong co trong mang ngau nhien!",k);
  else printf("\nSo %d co trong mang ngau nhien va xuat hien %d lan!",k,n);
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,477

  Câu đấy chỉ nên chạy đúng 1 lần thôi ở ngoài for ấy.

  Lí do là vì lấy ở những mốc thời gian quá gần thì khởi tạo sẽ y chang nhau.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2017
  Bài viết
  2

  thế làm sao để tạo ra 1 mảng gồm 20 phần tử ngẫu nhiên ạ

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2017
  Bài viết
  7

  mh code tối đa 100 phần tử sinh ngẫu nhiên bạn tham khảo nhe!Nếu chỉ muốn sinh 20 phần tử thôi thì bạn thay trong vòng for là i<=20 và bỏ chỗ nhập số phần tử trong mảng đi là được
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include "stdlib.h"
  #include "time.h"
  #include"math.h"
  main()
  {
  	int a[100];
  	int n,i,k,j,kt=0;
  	char c;
  	do{
  	
  	printf("nhap so phan tu cua mang(nho hon hoac bang 100):");
  	scanf("%d",&n);
  }
  	while(n<=0 || n>100);
  	srand(time(NULL));
  	for(i=0;i<n;i++){
      a[i]=rand()%100;
  }
  	printf("mang gom %d phan tu sinh ngau nhien la:\n",n);
  	for(i=0;i<n;i++){
  	printf("%d ",a[i]);
  }
  printf("\nNhap so muon kiem tra: ");
  scanf("%d",&k);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  if(a[i]==k) kt++;
  }
  if(kt==0) printf("\nSo %d khong co trong mang ngau nhien!",k);
  else printf("\nSo %d co trong mang ngau nhien va xuat hien %d lan!",k,kt);
  	printf("\ntiep tuc khong ban(y/n)?");
  	fflush(stdin);
  	c=getchar();
  	putchar('\n');
  	system("cls");
  	if(c==121) return main();
  
  	
  }

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn