Mình có 1 cái AspxGridview của Devexpress như thế này, có thêm nút Edit và Delete của nó như vậy:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		dever1.JPG
Lần xem:	2
Size:		33.5 KB
ID:		53047
Giờ mình muốn lấy thông tin của một hàng mỗi khi nhấn vào Edit hoặc Delete (cụ thể là ID) thì phải dùng code như thế nào ạ.
Tìm mãi mà không có bài nào có hướng dẫn liên quan ạ