Mình là giáo viên tin học, hiện tại trường của mình công tác đang tham gia vào phong trào thi tin học trẻ. Trong đó có phần thi "phần mềm sáng tạo". Nhưng mình không biết cách để tạo ra một phần mềm như thế nào? Nên chuẩn bị những gì? Bắt đầu từ đâu? Viết code như thế nào? Có người chỉ mình dung ngôn ngữ C. Mong được sự chỉ dẫn chi tiết của mọi người!