ai có source về timer hẹn giờ chơi nhạc xin hướng dẫn cho mình với.
Vd: 7h30 sáng chơi nhạc trong vòng 1p. tới 9h30 chơi 10phut.
Thanks nhiều nhiều