Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Mong mọi người gợi ý hỗ trợ em.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2017
  Bài viết
  3

  Question Mong mọi người gợi ý hỗ trợ em.

  Đề: Đinh nghĩa cấu trấu struct sinhvien bao gồm họ tên , điểm trung bình, quê quán ( giải theo ngôn ngữ lập trình C )
  1. In ra sinh viên có Họ là Võ.
  2. Chuyển mỗi kí tự đầu trong họ tên thành chữ in hoa, phần còn lại in thường (ví dụ: Trần vĂn HUng -> Trần Văn Hưng).

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2016
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  218

  Bài này đơn giản như thế này mà bạn! Bạn tự code rồi đưa lên đây anh/em xem rồi sửa cho
  NHẬN CODE THUÊ ĐỒ ÁN - BÀI TẬP LỚN
  TẤT CẢ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. HOÀN THÀNH NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ
  Số điện thoại: 01629732025 Email: codethuexyz@gmail.com facebook https://www.facebook.com/codethuedoancntt

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2017
  Bài viết
  3

  mình mới học nên chưa biết nhiều. Mình nghĩ code vậy. Mong cho mình xin ý kiến

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>

  typedef struct{
  char hoten[50];
  float diem30, diem70;
  }sinhvien;

  void nhap(sinhvien *sv, int n){
  fflush(stdin);
  for(int i=0; i<n; i++){
  printf("\nnhap thong tin sinh vien thu %d: \n", i+1);
  printf("\nnhap ho ten: "); gets(sv[i].hoten);
  printf("\nnhap diem 30: "); scanf("%f", &sv[i].diem30);
  printf("\nnhap diem 70: "); scanf("%f", &sv[i].diem70);
  fflush(stdin);
  printf("\n");
  }
  }

  void xuat(sinhvien *sv, int n){
  printf("\n\t\tTHONG TIN SINH VIEN\n");
  printf("\n ho ten diem30 diem 70\n");
  for(int i=0; i<n; i++){
  printf("%-20s %-8.2f %-8.2f ", sv[i].hoten, sv[i].diem30, sv[i].diem70);
  printf("\n");
  }
  }

  void in_hoa(sinhvien *sv){
  int i;
  int n = strlen(sv[i].hoten);
  if(sv[0].hoten != ' '){
  if(sv[0].hoten >= 'a' && sv[0].hoten <= 'z'){
  sv[0].hoten -=32;
  }
  }
  for(i=0; i<n; i++){
  if(sv[i+1].hoten != ' ' && sv[i+1].hoten == ' '){
  if(sv[i+1].hoten >= 'a' && sv[i+1].hoten <= 'z'){
  sv[i+1].hoten -=32;
  }
  }
  }
  }  int main(){
  sinhvien *sv;
  int n;
  do{
  printf("nhap so luong sinh vien :"); scanf("%d", &n);
  if(n < 3 || n > 50){
  printf("\nvui long nhap so luong sinh vien tu 3 -> 50!");
  }
  }while(n < 3 || n > 50);
  sv =(sinhvien*)malloc(sizeof(sinhvien)*n);

  nhap(sv,n);
  xuat(sv,n);

  in_hoa(sv);
  for(int i=0; i<n; i++){
  printf("\nho ten: %s", sv[i].hoten);
  printf("\n");
  }


  free(sv);
  getch();
  return 0;
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,477

  Vấn đề là box này là box C#.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2017
  Bài viết
  3

  bạn có thể gợi ý cho mình không ạ. Cảm ơn !

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn