Chào mọi người,
Mình đang gặp vấn đề thế này:
Sau khi phân tích 1 bộ game để lấy ra tên nhân vật thì mình nhận thấy : Ví dụ:
Tên nhân vật là KhăcNhiPK ( Mã hex: 4B68E5634E6869504B ). Sau khi mình dùng http://www.convertstring.com/vi/EncodeDecode/HexDecode để giải mã hex và copy mã hex đã được giải mã vào trang http://www.enderminh.com/minh/vnconv...x#.WQyD29wlG72 và chọn hoán chuyển từ VISCII sang UNICODE thì cho kết quả như trong game là "KhăcNhiPK". Mình đoán là game đã sử dụng bảng mã VISCII. Cho nên mình muốn chuyển từ mã VISCII sang mã UNICODE để tiện cho việc lập trình so sánh chuỗi. Ví dụ: Trong lập trình mình nhập CString szMyName = TEXT( "KhăcNhiPK" ) thì khi in ra từ byte trong szMyName thì giá trị của từng byte khắc với byte mà mình get được từ trong game. Mong mọi người giúp đỡ! Cảm ơn!