em đang dev game kiếm thế, dạng game PC, em muốn viết 1 code, giới hạn số account khi tham gia game, get theo mã Computer, anh/chị nào có thể viết em 1 mã code được không ạ.

New member (dev theo đam mê thôi ạ).