Tôi làm web bằng MVC framework load dữ liệu từ SQL.Trong trang hiển thị có chức năng edit,delete,và create.Bấm vào nút create thì vào trang thêm mới , nhưng khi bấm vào edit hay delete thì trên thanh địa chỉ xuất hiện chuổi :<http://localhost:12468/Student/tbl_HocSinh/Edit/A01%20%20%20%20%20%20%20> và báo lổi.Khi tôi xóa những ký tự từ % về sau thì vào được.

Có bạn nào biết cách giải quyết ,hướng dẫn dùm. Mình xin thành thật cám ơn.