Mình đang học về thread và đang làm một phần mềm nhỏ, trong đó người dùng nhấn button1 thì sẽ tạo ra 2 thread. 2 thread này bắt đầu hai phương thức tăng từ 0 đến 10000, hiển thị lên label. Mình muốn khi người dùng nhấn button2 thì thread 2 sẽ được tạm dừng, nhấn thêm lần nữa thì chạy tiếp. Mình cũng đã biết về hai phương thức của là Suspend() và Resume nhưng được khuyên là không nên xài. Vậy phải làm sao và có cách nào để tạm dừng và khởi động lại một thread không? Mong các bạn giúp.