https://github.com/namvvo/butv => bạn có thể clone mã nguồn tại đây


Đây là project đầu tiên tôi thử với ASP.net core, 1 nền tảng còn non trẻ nên khá bở ngỡ. Mục đích là chia sẻ học hỏi thêm kinh nghiệm thực tiễn cùng cộng đồng web dev Vietnam. Mọi người có thể dùng nó phát triển cho cách project video, music.... Mời các sư huynh sư tỷ chỉ giáo thêm

Hiện tại project còn rất cơ bản, cần nhiều sự phát triển tính năng hơn (xem bảng issues)

Project xây dựng trên nền tảng kỹ thuật:

ASP.NET CORE
ENTITY FRAMEWORK CORE
Đích đến: tích hợp thêm js framework như Vuejs.org và biến project thành Single Page App, quản lý script gọn gàng hơn.

Mọi người có thể thoải mái clone project về, trong project có bao gồm cả database của web butv.org.

Sql Server 2012 db backup: /Butv/data/butvdb.zip