Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: giúp em BÀI TẬP với

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2017
  Bài viết
  0

  Mặc định giúp em BÀI TẬP với

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.png
Lần xem:	10
Size:		87.0 KB
ID:		54258
  Ai giúp em xem khai báo class bangdangky cua em (không được phép đăng ký quá 8 môn và lấy thời gian từ hệ thống).
  Em mới học mong mọi người giúp đỡ
  Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <stdlib.h>
  class Bangdangky;
  class Sinhvien
  {
  static unsigned count;
  char MaSV[6];
  char Hoten[30];
  char Diachi[30];
  char SDT[13];
  char Lop[10];
  public:
  	Sinhvien();
  	void Nhap();
  	void Hien();
  	friend class Bangdangky;
  };
  unsigned int Sinhvien::count=0;
  Sinhvien::Sinhvien()
  {
  	strcpy(MaSV,"");
  	strcpy(Hoten,"");
  	strcpy(Diachi,"");
  	strcpy(SDT,"");
  	strcpy(Lop,"");
  }
  void Sinhvien::Nhap()
  {
  	char tg[5];
  	itoa(++count,tg,10);
  	if(strlen(tg)==1) strcpy(MaSV,"0000");
  	else if(strlen(tg)==2) strcpy(MaSV,"000");
  	else if(strlen(tg)==3) strcpy(MaSV,"00");
  	else if(strlen(tg)==4) strcpy(MaSV,"0");
  	strcat(MaSV,tg);
  	cout<<"\n Hoten:";fflush(stdin);gets(Hoten);
  	cout<<"\n Diachi:";fflush(stdin);gets(Diachi);
  	cout<<"\n SDT:";fflush(stdin);gets(SDT);
  	cout<<"\n Lop:";fflush(stdin);gets(Lop);
  }
  void Sinhvien::Hien()
  {
  	cout<<"\n MaSV"<<MaSV<<"\n Hoten"<<Hoten<<"\tDiachi"<<Diachi<<"\t SDT"<<SDT<<"\t lop"<<Lop;
  }
  class Monhoc
  {
  static unsigned count;	
  	char MaMH[4];
  	char Tenmon[30];
  	int Tongsotiet;
  	char Loaimonhoc[30];
  	public:
  	Monhoc();
  	void Nhap();
  	void Hien();
  	friend class Bangdangky;
  };
  unsigned int Monhoc::count=0;
  Monhoc::Monhoc()
  {
  	strcpy(MaMH,"");
  	strcpy(Tenmon,"");
  	strcpy(Loaimonhoc,"");
  	Tongsotiet=0;
  }
  void Monhoc::Nhap()
  {
  	char tg[3];
  	itoa(++count,tg,10);
  	if(strlen(tg)==1) strcpy(MaMH,"00");
  	else if(strlen(tg)==2) strcpy(MaMH,"0");
  	strcat(MaMH,tg);
  	cout<<"\n Tenmon:";fflush(stdin);gets(Tenmon);
  	cout<<"\n Loaimonhoc:";fflush(stdin);gets(Loaimonhoc);
  	cout<<"\n Tongsotiet:";cin>>Tongsotiet;
  	
  }
  void Monhoc::Hien()
  {
  	cout<<"\n MaMH"<<MaMH<<"\n Tenmon"<<Tenmon<<"\tLoaimonhoc"<<Loaimonhoc<<"\t Tongsotiet"<<Tongsotiet;
  }
   class Bangdangky
   {
   	public: char Ngaymuon[20];
   	void Nhap(Sinhvien &x,Monhoc &y);
   	void Hien(Sinhvien &x,Monhoc &y);
   };
  
   
   void Bangdangky::Nhap(Sinhvien &x,Monhoc &y)
   { x.Nhap();y.Nhap();
   cout<<"\n ngay:";fflush(stdin);gets(Ngaymuon);
   }
   void Bangdangky::Hien(Sinhvien &x,Monhoc &y){x.Hien();y.Hien();
   cout<<"\n ngay"<<Ngaymuon;
   }
  int main()
  { 
  Monhoc s[100];Sinhvien a[100];Bangdangky b[100];
  int n,i;
  cout<<"\n nhap ds ";cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  	cout<<"ds thu"<<i+1<<endl;
  	b[i].Nhap(a[i],s[i]);
  }
  cout<<"\n DS vua nhap:";
  for (i=0;i<n;i++) {
  b[i].Hien(a[i],s[i]);;}	
  
  	getch();return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2016
  Nơi ở
  Hà Đông Hà Nội
  Bài viết
  38

  tôi nhớ đề này còn cả quá tải toán tử kia mà....
  Không yêu xin đừng thả thính

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2017
  Bài viết
  0

  e mới tạo class thôi chưa xong mà

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn