Chào cả nhà.
em đang có vấn đề. Em xây dựng 1 chương trình nhúng rất nhiều file .swf trong chương trình wpf c#. Em đã burn ra 1 bản cài đặt, nhưng không hiểu tại sao, cài trên 1 số máy tính khác thì có máy chạy được file .swf nhưng có máy lại không chạy được. Mong các bác giúp em vụ này.